Alpí iniciació

CURSOS D’INICIACIÓ A L’ESQUÍ    (A partir de 3 anys)

Cursos destinats a nens que mai s’han posat uns esquís, no saben fer “cunya”, girar ni frenar.

INICIÍ: Novembre 2020.

FINALITZACIÓ: a determinar.

A l’inicií del curs les classes seran personalitzades amb un entrenador per nen fins que el nen hagi assolit un nivell mínim per anar en grup. HORARI: 9:00h a 14:00h.

Durant el dia es farà una pausa per esmorzar. (11:00h). 

Normes generals durant la pausa.

Els nens han de portar esmorzar de casa, entrepà i beguda. Aconsellem als pares no ser-hi a l’hora d’esmorzar. Els monitors no podran comprar menjar pels nens.

Normes generals.

Els pares no es poden posar en contacte directament amb els monitors, hauran de fer-ho a través de la coordinadora del club. 

És obligatori l’ús del CASC i la TORTUGA (protecció per l’esquena) i MASCARA D’ESQUÍ (no ulleres de sol normals). Aconsellem que els guants i pantalons tinguin una mínima qualitat, per evitar que aquests quedin xops. Com a distintiu d’identitat i seguretat aconsellem portar l’anorac de club o portar sempre el peto que el club us deixarà.

OBLIGATORI FORFAIT TRAMITAT PEL CLUB

OBLIGATORI ASSEGURANÇA TRAMITADA PEL CLUB
Quotes de soci no incloses en el preu.

REQUERIMENTS

Quota de Competició (Consultar Club). Aquesta quota contempla les despeses dels entrenaments, asesoraments i material per a tota la temporada d’hivern.

NORMES

Cal complir la condició de soci, En opció temporada complerta, és necessari un certificat mèdic (no cal oficial) en el que hi consti el nom i cognoms del facultatiu segell i nº de col∙legiat és suficient. Signar el full de condicions i autorització paterna o del tutor legal, en totes les opcions estar en possessió de l’assegurança o llicencia de la temporada vigent

Utilitzar totes les mesures de seguretat, Casc, Tortuga, Mascara, (NO ULLERES)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA INSCRIPCIÓ

Fotografia carnet
Llibre de família o DNI
Comprovant transferència al compte bancari del club:

2100 0087 67 0201093719

Cal fer aquest dipòsit per tal de dur a terme la matrícula abans del 30 de novembre de 2020.

Contacta amb nosaltres per obtenir informació sobre els preus

CONTACTA PER LA INSCRIPCIÓ, INFORMACIÓ DE PREUS I TOTA LA INFORMACIÓ ADDICIONAL QUE NECESSITIS