Alpí perfeccionament

CURSOS DE PERFECCIONAMENT

INICIÍ: Novembre 2020.

FINALITZACIÓ: a determinar.

A l’inicií del curs les classes seran personalitzades amb un entrenador per nen fins que el nen hagi assolit un nivell mínim per anar en grup. HORARI: 9:00h a 14:00h.

Durant el dia es farà una pausa per esmorzar. (11:00h). 

Normes generals durant la pausa.

Els nens han de portar esmorzar de casa, entrepà i beguda. Aconsellem als pares no ser-hi a l’hora d’esmorzar. Els monitors no podran comprar menjar pels nens.

Com a distintiu d’identitat i seguretat s’ha de portar sempre el peto que el club us deixarà, o comprar l’anorac del club 

Els pares no es poden posar en contacte directament amb els monitors, hauran de fer-ho a través de la coordinadora del club.

OBLIGATORI ASSEGURANÇA TRAMITADA PEL CLUB

Quotes de soci no incloses en el preu

CURS DE 6 SETMANES:

Curs de 6 dissabtes o 6 diumenges consecutius, a escollir al moment de la inscripció.

INICI: Dissabte 16 o Diumenge 17 de gener del 2020

FINALITZACIÓ: Dissabte 20 o diumenge 21 de febrer de 2020 Grups reduïts i segons nivell.

HORARI: 9:00h a 14:00h , cal arribar 10 minuts abans, amb el forfait i el material a punt Durant el dia es farà una pausa per esmorzar. (11:00h).

Normes generals durant la pausa

Els nens han de portar esmorzar de casa, entrepà i beguda. Aconsellem als pares no ser-hi a l’hora d’esmorzar. Els monitors no podran comprar menjar pels nens. A les 9h comença la classe, arribar 10 minuts abans.

És obligatori l’ús del CASC i la TORTUGA (protecció per l’esquena) i MASCARA D’ESQUÍ (no ulleres de sol normals).

Com a distintiu d’identitat i seguretat s’ha de portar sempre el peto que el club us deixarà. Els pares no es poden posar en contacte directament amb els monitors, hauran de fer-ho a través de la coordinadora del club.

OBLIGATORI ASSEGURANÇA TRAMITADA PEL CLUB

Quotes de soci no incloses en el preu.

REQUERIMENTS

Quota de Competició (Consultar Club). Aquesta quota contempla les despeses pels entrenament, assessorament, material tècnic per a tota la temporada d’hivern.

-Quota de soci del Club Esquí Terrassa 12€ (es paga una vegada a l’any)

-Abonament de Temporada de l’estació Masella o ALP2500 (també és possible la compra de forfaits diaris o pacs de 6 dies, que s’abonaran al moment) 

-L’Uniforme del Club per aquesta modalitat és obligatori, per formar part de l’equip de competició hauràs d’anar degudament uniformat: pantaló negre i anorak i windstoper del club. 

NORMES

Cal complir la condició de soci, En opció temporada complerta, és necessari un certificat mèdic (no cal oficial) en el que hi consti el nom i cognoms del facultatiu segell i nº de col∙legiat és suficient. Signar el full de condicions i autorització paterna o del tutor legal, en totes les opcions estar en possessió de l’assegurança o llicencia de la temporada vigent

Utilitzar totes les mesures de seguretat, Casc, Tortuga, Mascara, (NO ULLERES)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA INSCRIPCIÓ

Fotografia carnet
Llibre de família o DNI
Comprovant transferència al compte bancari del club:

2100 0087 67 0201093719

Cal fer aquest dipòsit per tal de dur a terme la matrícula abans del 30 de novembre de 2015.

Contacta amb nosaltres per obtenir informació sobre els preus

CONTACTA PER LA INSCRIPCIÓ, INFORMACIÓ DE PREUS I TOTA LA INFORMACIÓ ADICIONAL QUE NECESSITIS