Esqueleton

REQUERIMENTS

Quota de Competició (Consultar Club). Aquesta quota contempla les despeses ocasionades pels entrenament, assessorament, material tècnic per a tota la temporada d’hivern.

-Abonament de Temporada de l’estació Masella o ALP2500 (també és possible la compra de forfaits diaris o pacs de 6 dies, que s’abonaran al moment) 

-Llicencia estatal o catalana segons categoria per INFANTILS, JUVENILS, SENIORS 

-Llicencia Catalana ALEVINS I ALEVINS II

-L’Uniforme del Club per aquesta modalitat és obligatori, per formar part de l’equip de competició hauràs d’anar degudament uniformat: pantaló negre i anorak i windstoper del club. 

NORMES

Cal complir la condició de soci, En opció temporada complerta, és necessari un certificat mèdic (no cal oficial) en el que hi consti el nom i cognoms del facultatiu segell i nº de col∙legiat és suficient. Signar el full de condicions i autorització paterna o del tutor legal, en totes les opcions estar en possessió de l’assegurança o llicencia de la temporada vigent

Utilitzar totes les mesures de seguretat, Casc, Tortuga, Mascara, (NO ULLERES)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA INSCRIPCIÓ

Fotografia carnet
Llibre de família o DNI
Comprovant transferència al compte bancari del club:

2100 0087 67 0201093719

Cal fer aquest dipòsit per tal de dur a terme la matrícula abans del 30 de novembre de 2015.

Contacta amb nosaltres per obtenir informació sobre els preus

CONTACTA PER LA INSCRIPCIÓ, INFORMACIÓ DE PREUS I TOTA LA INFORMACIÓ ADICIONAL QUE NECESSITIS